Vítáme Vás na stránkách HORNÍČKU - spolku rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova.

Jsme dobrovolným neziskovým spolkem rodičů, kteří se zajímají o výchovu dětí, mládeže a práci školy.

Pracujeme ve svém volném čase, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.


Cíle spolku

Základním účelem spolku je:

  • zastupovat zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti,
  • koordinace výchovného působení školy a rodiny,
  • pomoc škole při plnění jejího poslání,
  • organizovat sportovní a jiné mimoškolní aktivity pro děti.

Poskytovat pomoc při:
  • modernizaci výuky a vybavení školy,
  • zajišťování a odměňování různých zájmových činností,
  • lyžařských a jiných kurzech,
  • technickém a materiálním zabezpečení oprav.
Plánujeme ve školním roce 2018/2019
Říjen 2018 Podzimní dětská burza
Listopad 2018 Adventní dílničky
Únor 2019 Valentýnský ples
Březen 2019 Den učitelů (dárek)
Březen 2019 Velikonoční dílničky
Duben 2019 Jarní dětská burza
Červen 2019 Pasování předškoláků (dárek)
  Pasování prvňáčků na čtenáře (dárek)
  Rozloučení s deváťáky (dárek)
  Hurá na prázdniny

    

PŘEDSTAVENSTVO SPOLKU


PŘEDSEDKYNĚ: Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D., zshornicek@seznam.cz

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ: PharmDr. Pavla Koukalová, bpk.hornicek@seznam.cz

POKLADNÍK: Ing. Linda Malá, mala.hornicek@seznam.cz

REVIZOR: Bc. Martin Kropáček, mkropec@post.cz