Vítáme Vás na stránkách HORNÍČKU - spolku rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova.

Jsme dobrovolným neziskovým spolkem rodičů, kteří se zajímají o výchovu dětí, mládeže a práci školy.

Pracujeme ve svém volném čase, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.


Cíle spolku

Základním účelem spolku je:

 • zastupovat zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti,
 • koordinace výchovného působení školy a rodiny,
 • pomoc škole při plnění jejího poslání,
 • organizovat sportovní a jiné mimoškolní aktivity pro děti.

Poskytovat pomoc při:
 • modernizaci výuky a vybavení školy,
 • zajišťování a odměňování různých zájmových činností,
 • lyžařských a jiných kurzech,
 • technickém a materiálním zabezpečení oprav.

Víme, že situace okolo hromadných akcí je stále nejistá a může se rychle měnit. A protože nechceme připravované akce pak rušit na poslední chvíli, rozhodli jsme se, že i v letošním školním roce budeme akce připravovat z části ve venkovních prostorách a současně tak, abychom omezili shromažďování většího počtu lidí. 
V tomto školním roce tak chystáme následující akce:  

 • Akce První pomoc (zaměřená na 2.stupeň ZŠ)
 • Adventní hledačka s odměnou
 • Jarní burza
 • Velikonoční fitness stezka s odměnou
 • Hurá na prázdniny

Již nyní také pracujeme na novém konceptu celoročního projektu pro příští školní rok :-)

PŘEDSTAVENSTVO SPOLKU

 

PŘEDSEDKYNĚ: Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D., zshornicek@seznam.cz

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ: PharmDr. Pavla Koukalová, mistopredseda.hornicek@seznam.cz

POKLADNÍK: Mgr. Markéta Šenkýřová, pokladnik.hornicek@seznam.cz

REVIZOR: Jana Špačková, revizor.hornicek@seznam.cz