Vítáme Vás na stránkách HORNÍČKU - spolku rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova.

Jsme dobrovolným neziskovým spolkem rodičů, kteří se zajímají o výchovu dětí, mládeže a práci školy.

Pracujeme ve svém volném čase, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.


Cíle spolku

Základním účelem spolku je:

  • zastupovat zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti,
  • koordinace výchovného působení školy a rodiny,
  • pomoc škole při plnění jejího poslání,
  • organizovat sportovní a jiné mimoškolní aktivity pro děti.

Poskytovat pomoc při:
  • modernizaci výuky a vybavení školy,
  • zajišťování a odměňování různých zájmových činností,
  • lyžařských a jiných kurzech,
  • technickém a materiálním zabezpečení oprav.
Plánujeme ve školním roce 2018/2019
Říjen 2018 Podzimní dětská burza
Listopad 2018 Adventní dílničky
Únor 2019 Valentýnský ples
Březen 2019 Den učitelů (dárek)
Duben 2019 Velikonoční dílničky
Březen/duben 2019 Jarní dětská burza
Červen 2019 Pasování předškoláků (dárek)
  Pasování prvňáčků na čtenáře (dárek)
  Rozloučení s deváťáky (dárek)
  Hurá na prázdniny

    

PŘEDSTAVENSTVO SPOLKU


PŘEDSEDKYNĚ: Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D., zshornicek@seznam.cz

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ: PharmDr. Pavla Koukalová, bpk.hornicek@seznam.cz

POKLADNÍK: Ing. Linda Malá, mala.hornicek@seznam.cz

REVIZOR: Bc. Martin Kropáček, mkropec@post.cz