Mimořádná schůze Horníčku

17.02.2016 17:45

Místo: učebna přírodopisu na ZŠ Horníkova

Program:

  1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny
  2. Schválení programu
  3. Schválení změny názvu spolku
  4. Schválení stanov spolku
  5. Potvrzení volby do výboru spolku ze dne 15. 12. 2015
  6. Úkoly
  7. Organizace velikonočních dílniček
  8. Závěr