Pozvánka na schůzi

08.10.2014 13:47

Příští schůzka spolku proběhne 18. 11. 2014 v 17:00 v přírodopisné učebně na ZŠ Horníkova. Ještě předtím (v 16:30) se sejdeme se zástupci školního parlamentu.

Program:

1) stav financí

2) projednání schůzky se zástupci školního parlamentu

3) vánoční dílničky