Příspěvek na činnost

08.11.2013 14:48

Vážení rodiče,

 

obracím se na vás jménem Sdružení rodičů při ZŠ Horníkova. Začátek nového školního roku byl ve znamení změn, a to nejen v personálním obsazení ve vedení školy, ale hlavně v přístupu a celkovém pojetí fungování školy a veřejnosti.

Snahu nového vedení o změnu podporuje i naše sdružení, které se podílí na organizaci akcí školy a z Vašich příspěvků pomáhá tyto akce financovat, a to včetně odměn pro děti. Proto bych Vás tímto požádal o příspěvek na tuto naši činnost v novém školním roce 2013/2014 ve výši 200,- Kč na rodinu. 

 

Tento rok jsme se sešli pouze tři, a tak jsme se dohodliže se pokusíme sdružení více zviditelnit a získat tak (snad) více členů. Mít více členů totiž znamená mít více nápadů, jak škole (a tedy i dětem) pomoci. Za první dva měsíce tohoto roku jsme rozjeli nový web a založili transparentní účet. Pomůžeme s organizací plesu a na jaře plánujeme zorganizovat sbírku na opravu školního dětského hřiště. Máte-li další nápady, případně chcete-li přiložit ruku k dílu, zveme Vás na naše příští setkání dne 19. 11.2013 v 16:45 ve školní jídelně, kde zároveň proběhne i volba zástupce do rady školy.

 

Naši činnost můžete sledovat na webu http://hornicek-brno.webnode.cz, a naše finance na transparentním účtu u FIO Banky (číslo našeho účtu je 2700485079/2010). Váš dar můžete poslat na tento účet, ale můžete jej zaplatit i v hotovosti přes třídního učitele.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne,

 

Michal Brutvan

Předseda