Příspěvek na nákup hraček

09.10.2014 08:08

Dnes jsme MŠ Horníkova proplatili nákup hraček ve výši 6432 Kč.