Program schůze 19. 11.2013

08.11.2013 14:50

Datum a místo konání schůze: 19. 11. 2013, 16:45 ve školní jídelně

Program:

  1. setkání se všemi rodiči, představení ředitele a předsedy, volba do školní rady
  2. předání pokladny a dokumentů od předchozí p. pokladní
  3. diskuze o změnách vyplývajících z nového Občanského Zákoníku
  4. diskuze o nových stanovách sdružení
  5. diskuze/naplánování vánoční akce pro školu