Rozpočet na první pololetí školního roku 2015/2016

21.09.2015 09:01

Na naší schůzi jsme schválil následující výdaje pro první pololetí:

Příspěvek třídě PAS: 3000
Pouštění draků: 200
Hlídání přechodu: 5600 (70/h, 16 týdnů říjen - březen)
Zvláštní odměny na soutěže: 5000
Vánoční dílničky: 2000
Příspěvek na sběr kaštanů 1000
Parlament: 4000