Schůze Horníčku

30.08.2016 21:12

Zvu všechny členy na první schůzi Horníčku v letošním školním roce, která se bude konat 13. 9. 2016 od 17:00 hod. v učebně přírodopisu na ZŠ Horníkova.

Program:

  1. Výsledek hospodaření ve školním roce 2015/2016
  2. Schválení rozpočtu na školní rok 2016/2017
  3. Schválení žádostí o příspěvky
  4. Naplánování akcí, které budeme pořádat v letošním školním roce
  5. Organizační věci
  6. Propagace Horníčku

Eva Nosavcovová, předsedkyně