Schůze Horníčku

06.11.2016 17:29

Zvu všechny členy Horníčku na schůzi, která se bude konat 23. 11. 2016 od 18:00 h. v učebně přírodopisu na ZŠ Horníkova.

   Program:

  1. Odměny do soutěží
  2. Dovybavení tříd ZŠ
  3. Čerpání financí pro MŠ 
  4. Organizace vánočních dílniček
  5. Pomoc s organizací Valentýnského plesu 
  6. Diskuze

Eva Nosavcovová, předsedkyně spolku