Schůze Horníčku

23.11.2016 18:00

Kdy: 23. 11. 2016 od 18:00 h.

Kde: učebna přírodopisu na ZŠ Horníkova

Program:

  1. Odměny do soutěží
  2. Dovybavení tříd ZŠ
  3. Čerpání financí pro MŠ 
  4. Organizace vánočních dílniček
  5. Pomoc s organizací Valentýnského plesu 
  6. Diskuze