Schůze Horníčku

22.02.2017 00:04

Zvu všechny členy Horníčku na schůzi, která se bude konat 1. 3. 2017 od 18:00 h. v učebně přírodopisu na ZŠ Horníkova.

   Program:

  1. Rozpočet na 2. pololetí
  2. Dovybavení tříd
  3. Hlídání přechodu
  4. Dětská burza
  5. Velikonoční dílničky
  6. Diskuze

Eva Nosavcovová, předsedkyně spolku