Schůze Horníčku

09.05.2017 21:59

Zvu všechny členy Horníčku na schůzi, která se bude konat 24. 5. 2017 od 18:00 h. v učebně přírodopisu na ZŠ Horníkova.

   Program:

  1. Organizace závěrečné akce "Hurá na prázdniny! " na téma Cesta kolem světa
  2. Stanovení výše příspěvku na školní rok 2017/2018 a způsob úhrady

  3. Diskuze

Eva Nosavcovová, předsedkyně spolku