Schůze Horníčku

17.09.2017 17:45

Zvu všechny členy Horníčku na první schůzi v letošním školním roce, která se bude konat ve středu 4. 10. 2017 od 18:00 hod. v učebně přírodopisu na ZŠ Horníkova.


Program:

1. Výsledek hospodaření ve školním roce 2015/2016

2. Rozpočet na rok 2017/2018

3. Schválení žádostí o příspěvky (s ohledem na výši zaplacených příspěvků)

4. Dovybavení jednotlivých tříd ZŠ

5. Plán akcí na školní rok 2017/2018

6. Hlídání přechodu

7. Organizační věci spolku

8. Diskuze


Předem všem děkuji za účast a budu se těšit naviděnou.

Eva Nosavcovová, předsedkyně