Schůze spolku

17.09.2017 17:54

Kdy: 4. 10. 2017 od 18:00 h.

Kde: učebna přírodopisu na ZŠ Horníkova

Program:

1. Výsledek hospodaření ve školním roce 2015/2016

2. Rozpočet na rok 2017/2018

3. Schválení žádostí o příspěvky (s ohledem na výši zaplacených příspěvků)

4. Dovybavení jednotlivých tříd ZŠ

5. Plán akcí na školní rok 2017/2018

6. Hlídání přechodu

7. Organizační věci spolku

8. Diskuze