Schůze Horníčku

17.09.2015 17:30

Místo: učebna přírodopisu na ZŠ Horníkova. 

Program:

Rozpočet na nový školní rok

Schválení žádostí o příspěvky

Plánování akcí, které v tomto školním roce budeme pořádat