Schůze spolku

15.09.2018 18:53

Kdy: ve středu 10. 10. 2018 od 18:00 h.

Kde: ve sborovně ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1


Program:

  1. Rozpočet na školní rok 2018/2019
  2. Schválení žádostí o příspěvky ( s ohledem na výši zaplacených příspěvků)
  3. Dovybavení jednotlivých tříd ZŠ
  4. Plán akcí na školní rok 2018/2019
  5. Přechod
  6. Organizační věci spolku
  7. Diskuze