Schůze Horníčku

05.09.2016 22:10

Kdy: 13. 9. 2016 od 17:00 hod.

Kde: v učebně přírodopisu na ZŠ Horníkova

Program:

  1. Výsledek hospodaření ve školním roce 2015/2016
  2. Schválení rozpočtu na školní rok 2016/2017
  3. Schválení žádostí o příspěvky
  4. Naplánování akcí, které budeme pořádat v letošním školním roce
  5. Organizační věci
  6. Propagace Horníčku