Soutěž!

28.09.2014 19:11

Vyhlašujeme soutěž o dva lístky do Cinema City v Brně. Vítězem se stane ten, kdo navrhne nejlepší logo pro spolek Horníček. Zúčastnit se mohou všichni žáci ZŠ Horníkova.

Podmínky a pravidla soutěže:

1) Soutěž organizuje spolek Horníček, IČO 60556323

2) Návrhy odevzdají žáci školy svému učiteli výtvarné výchovy a to nejpozději do 17. 11. 2014.

3) Počet návrhů na jednoho žáka není omezen.

4) Návrh musí být označen jménem žáka a označením třídy, kterou navštěvuje.

5) Návrhy budou předány spolku a členové spolku vyberou nejlepší logo na schůzi 18. 11. 2014 v 17:00. O návrzích mohou hlasovat pouze registrovaní členové spolku.

6) Autor vítězného loga dostane dvě poukázky do Cinema City (včetně DMR a 3D digital). Pravidla pro uplatnění poukázek jsou k nalezení zde: https://www.cinemacity.cz/gifts-and-vouchers.

7) Spolek Horníček si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Aktuální pravidla budou k nalezení na webu spolku po celou dobu soutěže.

8) Autor návrhu se vzdá svých autorských práv ve prospěch spolku.

9) Případné spory a nejasnosti ohledně pravidel bude rozhodovat předseda spolku.

 

Doporučení:

1) Logo by mělo být jednoduché.

2) Logo by mělo být rozpoznatelné i po převodu do odstínů šedé.