Upozornění

18.09.2016 21:51

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala o tom, že na akcích, které Horníček pořádá jsou pořizovány fotografie. Vzhledem k tomu, že je nereálné od všech zúčastněných předem získat písemný souhlas či nesouhlas se zveřejněním pořízených fotografií, chtěla bych Vás upozornit na skutečnost, že svou účastí na těchto akcích udělujete svůj souhlas s použitím pořízených fotografií pouze a výhradně k propagačním účelům Horníčku - spolku rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova na webových stránkách spolku Horníček a ZŠ a MŠ Horníkova, na reklamní plakáty a letáčky spolku apod..

Děkuji za pochopení.

Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D., předsedkyně