Výsledky ankety - Hodnocení ZŠ a MŠ

09.09.2017 21:35

Ráda bych poděkovala všem, kteří koncem loňského školního roku vyplnili dotazník a poskytli komentáře a návrhy k tomu, co by se mohlo nebo mělo v ZŠ či MŠ zlepšit. Vážíme si Vašeho názoru a doufáme, že se nám podaří na základě Vašich návrhů být zase o něco lepší. Jak dopadlo hodnocení se můžete podívat na následujících odkazech:

Hodnocení ZŠ a MŠ Brno_2017.pdf

Hodnocení MŠ Horníkova_2017.pdf

Hodnocení MŠ Poláčkova_2017.pdf