Výsledky voleb do výboru spolku Horníček

16.12.2015 09:30

V úterý 15. 12. proběhla schůze spolku a byli přijati noví členové. Zároveň byl zvolen nový výbor spolku.

 

Předsedkyní byla zvolena paní Eva Nosavcovová.

Místopředsedkyní byla zvolena paní Pavla Koukalová.

Pokladníkem byla zvolena paní Linda Malá.

Revizorem byl zvolen pan Martin Kropáček.