Změna platebních údajů pro MŠ

28.08.2016 21:14

Se začátkem nového školního roku bych chtěla upozornit rodiče dětí z MŠ Horníkova a MŠ Poláčkova na změnu platebních údajů. Prosíme rodiče, aby poukazovali platby do třídního fondu na účet své MŠ a jako variabilní symbol uváděli číslo, které jim bylo přiděleno paní učitelkou při nástupu do MŠ.

Čísla transparentních účtů pro MŠ jsou:

  • pro MŠ Horníkova - 2500997280 / 2010
  • pro MŠ Poláčkova - 2500997272 / 2010


Původní transparentní účet číslo 2700485079 / 2010 je určen pro děti ze ZŠ a pro platbu členských příspěvků.

Děkuji za pochopení a přeji úspěšné vykročení do nového školního roku Vám i Vašim dětem.

Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D., předsedkyně