Změny schválené 25. 3. 2014

31.03.2014 11:26

Na schůzi 25. 3. 2014 jsme schválili nové stanovy, které přesně vymezují naši činnost, pravomoce členů, atd. Dále jsme se dohodli, že zatímco příspěvky na činnost školy budou hrazeny z dobrovolných darů, příspěvky škole budou hrazeny z fondu, který náš spolek spravuje. Z toho vyplývá, že čtvrtletně budeme schvalovan rozpočet pro obě školky. MŠ Poláčkova si zatímk fond spravuje sama, MŠ Horníkova má rozpočet na poslední čtvrtletí 10000 Kč.